POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAK AKLIJENATA - IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za putničku agenciju Contineo d.o.o. primjenjuje se od 25. svibnja 2018.
Putnička Agencija Contineo će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Osnovni podaci
Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.
Za obradu podataka odgovoran je: putnička agencija Contineo d.o.o.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo također i u tom slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

1. PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE INFORMACIJA:
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, putnička agencija Contineo d.o.o. se obvezuje prikupljati osobne podatke korisnika svojih usluga samo uz dozvolu i u svrhu s kojom je korisnik usluga prethodno upoznat. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaše putovanje ili drugu traženu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.
Slanjem upita izričito izjavljujem da sam Contineo d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih ista koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s Contineo d.o.o.

Obrade koje provodimo temelje se na:
a) Zakonskim obvezama
b) Izvršavanju (realizaciji) ugovora i radnjama koje prethode sklapanju ugovora
c) Temeljem legitimnog interesa
d) Temeljem Vaše suglasnosti

2. REZERVACIJA:
Pri rezervaciji smještaja, putovanja ili druge usluge koju nudimo, tražit ćemo osobne podatke nositelja rezervacije (poput imena, adrese, kontakt telefona i dr.) i podatke o ostalim korisnicima usluge (poput imena i datuma rođenja djece). Ti podaci koristit će se isključivo za realizaciju usluge, dostavu dokumenata i bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji usluge, odnosno dobavljačima usluga, poput hotela i agenata. Podaci o plaćanju (poput broja kartice, i sl.) posebno su zaštićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja.

3. LOG DATOTEKE:
IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali Internet stranice te pratili kretanje korisnika. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

4. LINKOVI:
Ove Internet stranice sadrže linkove na druge Internet stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako Contineo d.o.o. ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

5. NEWSLETTER:
Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, biti će zatražene u slučaju da se korisnik želi prijaviti za primanje newslettera.

6. SIGURNOST:
Ove Internet stranice poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ovih Internet stranica zaštićeno je on-line i off-line. Kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na Internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.

7. POSEBNA PONUDA:
Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama te newsletter. Poštujući privatnost svojih korisnika nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija. Molimo vas da provjerite način odabira ovih mogućnosti.

8. ISPRAVCI/AŽURIRANJE OSOBNIH PODATAKA:
Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se obično može izvršiti slanjem zahtjeva na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u poslovnici na adresi: Trg Male funtane 7, Pazin

Upravljanje Privolama
Privolu za kontaktiranje možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka.
Promjenu privole možete izvršiti putem pisanog zahtjeva na adresu: Contineo d.o.o., Trg Male funtane 7, Pazin ili putem e-maila na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ako opozovete dane privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti u bilo kojem trenutku.
U slučaju obrade Vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

9. OBAVIJESTI O PROMJENAMA:
U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti obavijest ćemo objaviti na naslovnici naših Internet stranica kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo i pod kojim ih uvjetima. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka.

10. RAZDOBLJE ČUVANJA
Vaše osnovne osobne podatke načelno brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

11. PRAVA KORISNIKA
a) pravo na pristup informacijama i informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne
b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
d) Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
• ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
• ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.
e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
• ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.
g) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 1. ove Izjave.
i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.
j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

12. PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE
Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo ako je potreban radi:
- ako postoji zakonska obveza
- ako ste dali izričit pristanak.

13. PRIJENOS PODATAKA TREĆIM OSOBAMA
Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:
- ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
- na pisani zahtjev suda ili javnog bilježnika ako su podaci potrebni u obavljanju poslova koji su im povjereni temeljem zakona (npr. provedba ovrhe, stečaja, ostavinskog ili drugog imovinskopravnog postupka)
- ako pisanim putem zatraži državno odvjetništvo ili ono pisanim putem naloži Ministarstvu unutarnjih poslova prikupljanje podataka u predistražnom postupku, ili podatke zatraži sud radi utvrđivanja činjenica u kaznenom postupku ili postupku koji mu prethodi
- ako su podaci potrebni Centru za socijalnu skrb u okviru njihovih zakonskih ovlasti
- ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznim tijelima (Poreznoj i Carinskoj upravi) u postupku koji ona provode u okviru svojih nadležnosti
- ako su podaci potrebni radi izvršenja ugovornih obaveza prema Vama kao i izvršenja naših zakonskih
- u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava .
Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.


Pazin, 24.5.2018